Thông tin chi tiết: Giáo viên Trương Anh Trung Ngày tháng năm sinh 21/09/1984 Giới tính Nam Trình độ Đại học sư phạm GDCT Thuộc về bộ phận Dạy QP…

Thông tin chi tiết: Giáo viên Phạm Quốc Thái Ngày tháng năm sinh 20/06/1986 Giới tính Nam Trình độ Đại học sư phạm Tiếng anh Thuộc về bộ phận Dạy…

Thông tin chi tiết: Giáo viên Lê Thị Thu Hồng Ngày tháng năm sinh 23/04/1981 Giới tính Nữ Trình độ Đại học sư phạm Tiếng anh Thuộc về bộ phận…

Thông tin chi tiết: Giáo viên Nguyễn Thị Mai Hương Ngày tháng năm sinh 03/04/1991 Giới tính Nam Trình độ Thạc sĩ Tiếng anh Thuộc về bộ phận Dạy anh…

Thông tin chi tiết: Giáo viên Chau Phi Na Ngày tháng năm sinh 01/01/1977 Giới tính Nam Trình độ Đại học GDCT Thuộc về bộ phận Dạy Thể dục Điện…

Thông tin chi tiết: Quản lý Thiết bị Phạm Chí Nghĩa Ngày tháng năm sinh 28/07/1989 Giới tính Nam Trình độ Đại học sư phạm Sinh Thuộc về bộ phận…

Thông tin chi tiết: Họ và tên Nguyễn Thanh Tuấn Ngày tháng năm sinh 01/01/1986 Giới tính Nam Chức vụ Tổ trưởng Trình độ Đại học sư phạm Hóa Thuộc…

Thông tin chi tiết: Giáo viên Nguyễn Xuân Vinh Ngày tháng năm sinh 01/01/1984 Giới tính Nam Trình độ Đại học sư phạm Sinh Thuộc về bộ phận Dạy sinh,…

Thông tin chi tiết: Giáo viên Neáng Sà Rấch Ngày tháng năm sinh 09/11/1989 Giới tính Nữ Trình độ Đại học sư phạm Sinh Điện thoại 0332173398 Email neangsarach@gmail.com Mạng…

Thông tin chi tiết: Quản lý Thiết bị Nguyễn Phạm Kim Sang Ngày tháng năm sinh 23/03/1994 Giới tính Nữ Trình độ Đại học sư phạm Hóa Thuộc về bộ…

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu bạn đọc copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn dtntangiang.edu.vn.
Copyright © 2022 - 2023 | dtntangiang.edu.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status