Tin tức

Lịch công tác tháng 11- năm 2021

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO AN GIANG

TRỪỜNG PT DTNT THPT AG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

             Số:          /KH-DTNT

                     Châu Đốc, ngày 31 tháng 10 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2021

Chủ đề: HỌC SINH VỚI TRUYỀN THỐNG TÔN SƯ- TRỌNG ĐẠO

*****

  1. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tăng cường tuyên truyền học sinh thực hiện tốt kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2. Tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, thực hiện tiêm vacxin từ 12 tuổi đến 18 tuổi.

3. Triển khai và tổ chức thực hiện các hoạt động Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

4. Tiếp tục thực hiện tốt KH ôn thi HSG vòng 2 và ôn thi nghề PT cho HS khối 12 (có kế hoạch riêng).

5. Tham gia các lớp BDTX cho CBQL và giáo viên (modun4) và sinh hoạt HĐBM tháng 11 theo KH

6. Kiểm tra giữa kỳ theo lịch chung của trường từ tuần 10 đến tuần 12 cho 3 khối (có KH riêng).

7. Kiểm tra chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá. Dự giờ, tư vấn giáo viên nâng cao năng lực giảng dạy theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực hs

8. Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống, sinh hoạt tháng bộ môn Văn-Sử -Địa_GDCD, sinh hoạt chuyên đề, Hướng dẫn học sinh NCKH, làm ĐDDH,..

9 Tổ chức triển khai phần mềm AZOTA và phần mềm microsoft Steam-Office 365 cho toàn thể GV

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ TUẦN

TUẦN

CÔNG VIỆC CHÍNH

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

Tuần 9

Từ 1/11 đến 7/11/21

– SHCĐ “Nội quy dạy-Học trực tuyến

Thực hiện KH chuyên môn tháng 11 dạy 3 khối 28 tiết/ tuần

– Chấn chỉnh nề nếp học tập trực tuyến của học sinh giữa HKI

– Sinh hoạt chuyên đề của tổ Ngữ văn, dạy học tích hợp

– Các bộ phận, tổ CM, GVCN báo cáo HĐ tháng 10/2020

– Kiểm tra hồ sơ cá nhân, tổ CM, dự giờ

– Tăng cường ôn thi HSG vòng 2 môn Địa và Vật lý

– Triển khai hồ sơ xét nâng b ậc lương sớm năm 2022

– 4/11: gửi thời khóa biểu+ lịch KT giữa kỳ I cho phòng GDTrH

– Tổ chức tập huấn phần mềm AZOTA cho HS

– Hoàn thành Đề cương, ma trận, bảng đặc tả đề giữa HK I

– LĐ trường: T. Long

– GVBM

– GVCN

–  Tổ Ngữ văn

– Các bộ phận, tổ CM

– Ban KTNB

– T. Nghị +T. Sôm

– T. Vinh

– Ô. Hiệp

– Ban CNTT.

– TCM

 

Tuần 10

Từ 8/11 đến 14/11/21

– SHCĐ: “Học sinh với văn hóa giáo thông”. Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”

– Cao điểm triển khai Ngày pháp luật (Luật GD, TT 32/BGD,…)

– Hướng dẫn học sinh NCKH, làm ĐDDH.

– Kiểm tra việc Bồi dưỡng học sinh HSG Khối 10,11.

-Tổ chức tập huấn phần mềm Microsoft Teams-Office 365 cho GV.

-Thực hiện lịch kiểm tra giữa kỳ I

-Ô. Long+ Đoàn trường

 

– Ô. Long

  • Ô. Hiệp
  • Theo Quyết định
  • Ban CNTT

TCM

 

Tuần 11

Từ 15/11 đến 21/11/21

– Tháng Bộ môn Văn-Sử-Địa-GDCD “Giáo dục học sinh truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo”, Truyền thống ngày Nhà giáo VN 20/11.

– Ngày 18/11 tổng kết các hoạt động chào mừng 20/11

Thứ Bảy 7h30 giờ 20/11/20201 Tổ chức ngày Nhà giáo VN.

– Thực hiện KTNB: Công tác Thư viện, GVCN, PBM

– Các Chi bộ họp lệ tháng 11

-15/11: Báo cáo tiến độ kiểm tra giữa kỳ về phòng GDTrH.GDTX

– Tổ Ngữ văn

 

– Cốt cán

– Theo kế hoạch.

– Theo KH

– BCH Đảng bộ

– Ô Long+ Hiệp+Trung

– Ô. Hiệp

 

Tuần 12

Từ 22/11 28/11/21

– SHDC: Sinh hoạt thông tư 26/ BGDĐT đánh giá xếp loại HS

Thứ Năm 25/11. Họp lệ Đảng ủy Tháng 11

– Các bộ phân báo cáo hoạt động nhà trường Tháng 10/2021

– Ô. Hiệp

– Đảng ủy

– TCM

 

Nơi nhận:   

– Các Phó HT;                                                                            – Chủ tịch CĐCS, Bí thư ĐT; 

– TTCM                                                                            

– Lưu.                 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Nguyễn Thanh Tùng.

         

 

 

 

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu bạn đọc copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn dtntangiang.edu.vn.
Copyright © 2022 - 2023 | dtntangiang.edu.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status