Saturday, 21/05/2022 - 09:02|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ - THPT AN GIANG

Lễ tổng kết năm học 2020 - 2021

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện tổng kết năm học 2020 - 2021 theo hướng tinh gọn, có thể tổ chức giãn cách ở từng lớp. Trường PT DTNT THPT đã thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Sở về phòng chống dịch Covid 19: Chỉ phát thưởng cho HS giỏi, thực hiện nghiêm túc hướng dẫn 5K của ngành y tế. 

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện tổng kết năm học 2020 - 2021 theo hướng tinh gọn, có thể tổ chức giãn cách ở từng lớp. Trường PT DTNT THPT đã thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Sở về phòng chống dịch Covid 19: Chỉ phát thưởng cho HS giỏi, thực hiện nghiêm túc hướng dẫn 5K của ngành y tế.