Chiều ngày 12 tháng 10 năm 2019, lúc 13h30, tại trường PT DTNT THPT An Giang đã diễn ra buổi hội thảo công tác chủ nhiệm thật thiết thực và bổ ích. Theo kế hoạch số 273/KH-DTNT ...